Marklowice muszą zaprzestać używania nazwy Tropikalna Wyspa

wyspa_marklowoce

Marklowice nie będą już używały nazwy Tropikalna Wyspa dla swojego placu zabaw. Powodem jest zbieżność nazwy z obiektem w Berlinie. Prawnicy z Niemiec napisali do Marklowic pismo, w którym zażądali wycofania się gminy z używania nazwy. Niemieckie Tropical Islands zostało bowiem zastrzeżone, marklowickie nie – mimo, że pomysł Marklowic był wcześniejszy.

Wójt Tadeusz Chrószcz nie zamierza wojować z prawnikami z Berlina. Nazwa zostanie zmieniona. Stosowna informacja pojawiła się na gminnej stronie internetowej:

Tropical Island Management GmbH jest właścicielem zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych słownych i słowno-graficznych. Oznaczenie “Tropikalna wyspa” używane przez Gminę Marklowice jako oznaczenie Gminnego Centrum Rekreacji w Marklowicach naruszało prawa wyłączne Tropical Island Management GmbH jako właściciela znaków towarowych. W związku z powyższym Gmina Marklowice zaprzestała używania w obrocie oznaczenia “Tropikalna wyspa”.

Urząd przyjmuje propozycje nowej nazwy. Wójt myślał już o zastępczych wariantach. Być może będzie to po prostu: “wyspa”, jak na co dzień mówią mieszkańcy, w grę wchodzi też “słoneczna wyspa”, ale i w tym przypadku trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy tego typu sformułowanie już gdzieś nie funkcjonuje.