Krzanowice: we wrześniu obchody 750-lecia założenia gminy

krzanowice_widok_z_gory

foto: B. Stachow. Źródło: UM w Krzanowicach

– Chcemy pokazać potencjał jaki tkwi w środowisku, tym się pochwalić – powiedziała nam sekretarz Krzanowic, Rita Serafin. W obchody zaangażowano osoby w różnym przekroju wiekowym, od przedszkola po osoby dorosłe. Zakończono już konkurs literacki, w który włączyli się uczniowie szkół podstawowych.

4 września odbędzie się seminarium popularno-naukowe. Prelekcje wygłoszą lokalni historycy. Wtedy też otwarcie wystawy pokonkursowej. Jubileusz połączony jest z Dniami Krzanowic i dożynkami gminnymi.