Mają rady na odpady

19 organizacji społecznych z terenu Opolszczyzny zrealizuje proekologiczne projekty, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie gminy w regionie. Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, jest to przede wszystkim kampania związana z edukacją i poprawieniem samoświadomości na temat tego, że codziennie produkujemy śmieci, a nie zastanawiamy się nad tym, czy nie można ograniczyć tej produkcji.

A 200 tysięcy złotych otrzymała m.in. Aglomeracja Opolska.  Dyrektor jej biura, Piotr Dancewicz podkreśla, że stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem aż 20 gmin.

Gminy w ramach projektu będą organizować m.in. pikniki ekologiczne, szkolenia czy warsztaty na temat prawidłowej segregacji, właściwego kompostowania oraz racjonalnego wykorzystania odpadów.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka wyraża natomiast nadzieję, że będzie to kolejny mały krok do rozwiązania problemów ekologicznych, z którymi się borykamy.

Sześć odrębnych projektów w sześciu gminach zrealizuje stowarzyszenie Poztywni z Nysy. Jego prezes, Piotr Tarapata, informuje, że projekty obejmą gminy powiatów nyskiego i brzeskiego. – Będziemy realizować te projekty w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Dlatego nasza oferta skierowana jest do dzieci ze szkól podstawowych. Nasz pomysł na rady na odpady to cykl eventów, podczas których poprzez zabawę będziemy edukować dzieci, jak dbać o środowisko – opowiada. Zapowiada, że organizowane będą m.in. gry, konkursy, zabawy, ale także gra terenowa, konkurs plastyczny czy pogadanki z ciekawymi ludźmi.

Bartosz Berezowski z fundacji GEKO mówi natomiast, że startując w konkursie fundacja chciała przede wszystkim zwiększyć świadomość mieszkańców. Ich projekt obejmie mieszkańców ośmiu gmin. – Przede wszystkim chcemy trafiać do osób korzystających z  internetu poprzez materiały multimedialne, do wszystkich za pośrednictwem tradycyjnych mediów poprzez materiały prasowe, a wreszcie będziemy też organizować spotkania bezpośrednie ze specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie wątpliwości – informuje.