11 nowych autobusów zasili rybnicki transport

Spółka Komunikacja Miejska Rybnik ogłosiła przetarg na dostawę 11 autobusów hybrydowych. Dwa pojazdy będą wyposażane w standardzie pojazdów lokalnych, tj. wyższe, miękkie siedzenia z pasami, półki bagażowe oraz dwoje drzwi. Szczegóły zdradza Agnieszka Skupień z urzędu miasta w Rybniku.

Zakup autobusów hybrydowych pozwoli zaoszczędzić do 20 procent paliwa.

Rybnik otrzymał 45,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 autobusów wodorowych. Zgodnie z planem, pierwsze autobusy wodorowe powinny wyjechać na ulice Rybnika w II kwartale przyszłego roku.

Nieco wcześniej, bo już w I kwartale 2023 roku przy ul. Budowlanych 6 powstanie ogólnodostępna stacja do tankowania wodoru samochodów osobowych i autobusów. Autobusy wodorowe nie emitują żadnych zanieczyszczeń, a jedynym produktem ubocznym reakcji jest czysta para.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny”, Miasto Rybnik zakupi 20 autobusów napędzanych wodorem.