Łopata pod budowę PSZOK-a została wbita

W Raciborzu powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycje milion złotych dofinansowania. Obecny PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego. Dzięki środkom unijnym, na tym terenie powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady. Mówi prezydent miasta Dariusz Polowy.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Borbud”, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Mówi Marcin Kuźnik, inżynier budowy.

Dzisiaj (22.09) ruszyła budowa pierwszego etapu inwestycji, w kolejnym etapie PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji został złożony z końcem czerwca tego roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2021 roku.