Górnicy bez porozumienia

Brakiem porozumienia zakończyły się trwające wczoraj do późnego wieczoru rozmowy górniczych związków zawodowych z wysłaną na Śląsk delegacją rządową. Związkowcy będą dziś analizować przedstawione przez wysłanników premiera Mateusza Morawieckiego propozycje – rozmowy w Katowicach mają zostać wznowione o godzinie 14.

Przypomnijmy, w większości kopalń na Śląsku ogłoszono pogotowie protestacyjno-strajkowe, protest pod ziemią prowadzi obecnie około 230 górników w sześciu kopalniach.

Związkowcy domagają się nowego planu dla sektora wydobywczego w obliczu forsowanych p[rzez Unię Europejską planów ograniczenia wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w obliczu postępujących zmian klimatycznych. Strona społeczna podkreśla, że rozumie powagę sytuacji, ale odchodzenie od górnictwa musi być zaplanowane na kilkadziesiąt lat, i uwzględniać nowe miejsca pracy dla zatrudnionych na kopalniach.