Która firma doprowadziła do zniszczenia oczyszczalni w Raciborzu? Śledczy mają przypuszczenia

Trwa postępowanie policji w sprawie zniszczenia złoża biologicznego przez substancję, która wpłynęła do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Wstępnie założono, że doszło do dużego zrzutu ścieków przemysłowych, które spowodowały niedotlenienie bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie nieczystości. Pod lupę śledczy wzięli dwa zakłady działające w branży spożywczej w Starej Wsi. Policja już zabezpieczyła dowody w sprawie. Ze względu na prowadzone dochodzenie nie ujawniane są żadne szczegóły. Jeżeli biegli stwierdzą, że zrzut ścieków nastąpił z jednego z zakładów, firma pokryje koszty akcji na Proszowcu. Do zniszczenia złoża biologicznego na oczyszczalni doszło prawdopodobnie w piątek 20 kwietnia. Obecnie oczyszczalnia pracuje normalnie.