Krzanowice “Przeciw pijanym kierowcom”

Gmina Krzanowice przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Akcja ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu. O szczegółach mówi sekretarz gminy Joanna Tkocz.

Kampanię na terenie gminy realizować będzie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach.

Podczas wakacji przeprowadzona zostanie akcja plenerowo-prewencyjna, w jej trakcie kierowcy otrzymają ulotki informujące o zasadności prowadzenia pojazdu będąc trzeźwym.