Jak działają fundusze ETF?

Jak działają fundusze ETF?

ETF to skrót od angielskiego “Exchange Traded Fund” i dotyczy funduszu inwestycyjnego, którego cena zależy od wyselekcjonowanych instrumentów.Ze względu na fakt, iż częstym stylem handlu wiążącym się z ETF-ami, jest inwestowanie pasywne, które ogranicza ilość zawieranych transakcji, instrumenty te zyskują popularność także w gronie osób początkujących, które jeszcze nie zdążyły nabrać doświadczenia na rynku finansowym.

Na jakiej zasadzie możesz kupić ETF?

Jeśli chcesz kupić fundusze ETF, odbędzie się to na zasadzie nabycia jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem np. rachunku inwestycyjnego oferowanego przez domy maklerskie lub banki.Na rynku znajdziesz ETF-y, których ceny zależą od jednego instrumentu bazowego — np. danego surowca, jak i te śledzące wiele różnych aktywów. Ich wachlarz jest bardzo szeroki, ponieważ ETF jest instrumentem, który może zależeć tak od cen metali szlachetnych, rządowych i korporacyjnych obligacji skarbowych, ropy naftowej, jak i akcji spółek — na rynku znajdziesz m.in. ETF-y złożone z akcji firm działających np. w branży nieruchomości lub motoryzacyjnej.Indeksy ETF zależne od wielu aktywów mogą być dobrym wyborem dla osób, które nie mają czasu na dokładną analizę rynku, która potrzebna jest do dywersyfikacji portfela, czyli rozłożenia ryzyka na wybrane spółki lub surowce.W przypadku prostego funduszu, śledzącego cenę jednego instrumentu, wykres go reprezentujący, powinien być za to dokładną kopią oryginału. Musisz jednak wiedzieć, że inwestowanie pasywne nie jest prostą drogą na skróty tak, jak często przedstawia się to w mediach. Wszystkie instrumenty finansowe mają swoją specyfikę, z którą powinieneś się zapoznać, chcąc zminimalizować ryzyko utraty kapitału.

Kontrakty różnicowe CFD na fundusze ETF.

Na bogatym rynku instrumentów pochodnych, możemy znaleźć także instrumenty CFD, które śledzą ceny wybranego ETF-a.Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy już teraz mają rachunek u jednego z brokerów, a interesują się inwestycjami krótkoterminowymi o charakterze spekulacyjnym.CFD, czyli kontrakt różnicowy, jest bowiem aktywem umożliwiającym zastosowanie dźwigni finansowej, która może drastycznie zwiększać nie tylko ryzyko transakcyjne, ale i potencjalne zwroty. Inwestycje z wykorzystaniem tych instrumentów zaleca się przede wszystkim osobom doświadczonym, świadomym podejmowanego ryzyka. Tym bardziej że kontrakty różnicowe w znacznym stopniu ograniczają analizę aktywa, uniemożliwiając traderowi dostęp do rzeczywistego wolumenu obrotowego.

Artykuł sponsorowany