Krapkowicki szpital przywraca porody rodzinne!

Porody rodzinne w krapkowickim szpitalu zostały zawieszone 4 miesiące temu, jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii. Chodziło o   to, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa na pacjentów szpitala przez osoby nie wymagające hospitalizacji. Decyzja o ich wznowieniu obowiązuje od dzisiaj.

– mówi prezes KCZ Marcin Misiewicz. Zapisy regulaminu można znaleźć na fp krapkowickiego szpitala. Jeden z nich mówi między innymi o tym, że osoba towarzysząca przez cały okres pobytu w Sali Porodowej ma  założoną atestowaną maseczkę ochronną oraz jednorazowy fartuch flizelinowy lub jednorazowy komplet chirurgiczny, w które jest zobowiązana zaopatrzyć się we własnym zakresie. Należy też pamiętać, że ostateczną decyzję o możliwości uczestniczenia w porodzie rodzinnym podejmuje lekarz lub położna sali porodowej.