Krapkowice: usunięcie nasypu. Plac Eichendorffa będzie większy

źródło: krapkowice.pl

Przestronniej i bezpieczniej na placu Eichendorffa w Krapkowicach. Podjęto decyzję o usunięciu nasypu, który powstał tam po powodzi w 1997 roku. – Ta górka to były jeszcze części altanek  i gruzu budowlanego po tej dużej powodzi. Górka usypana została na okres tymczasowy ale przetrwała kilkanaście lat – komentował Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic.

Dzięki powiększeniu przestrzeni, zwiększy się też funkcjonalność placu Eichendorffa, gdzie odbywa się sporo imprez plenerowych w tym przede wszystkich Dni Krapkowic.

– Chcemy ten teren wyrównać, zasiać – dodaje burmistrz:

Likwidacja nasypu ma też aspekt przeciwpowodziowy. Jego ułożenie podczas powodzi w 2010 roku tworzyło przeszkodę dla swobodnego przepływu wody.