Do Krapkowic trafiły środki na poprawę infrastruktury drogowej

W Krapkowickim magistracie Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego przekazała umowy na poprawę infrastruktury drogowej w gminach Walce i Strzeleczki. W ramach PROW do gminy Strzeleczki na przebudowę ulic Leśnej i Bocznej trafi ponad 1 mln zł. Walce na budowę drogi gminnej łączącej drogi powiatowe otrzymają prawie 700 tys. zł. Środki te umożliwią przede wszystkim lepszą komunikację mieszkańcom gminy, powiatu i całego województwa mówiła pani wicemarszałek.

Najwięcej, bo około 1,3 mln zł trafi do gminy Krapkowice. Środki te przekazane zostaną na budowę drogi do terenów inwestycyjnych (Węzeł Opole Południe). Przy realizacji tej inwestycji konieczny jest także wkład własny gminy w wysokości około 600 tysięcy złotych, a to wymaga zgody Rady Miejskiej. Dlatego też umowa przekazana zostanie nie wcześniej niż 25 czerwca, po sesji.