Koniec utrudnień w Kornicach

Zakończyła się rozbudowa  skrzyżowania  w Kornicach. W ramach zadania zrealizowano ponadto 2 odcinki drogi o łącznej długości ponad 770 metrów. Modernizacja skrzyżowania obejmowała głównie: zmianę układu skrzyżowania dróg powiatowych, jezdnię o nawierzchni betonowej (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę linii i kabli, sieci oświetleniowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia.

Inwestycja pochłonęła ponad  7,9 mln zł. Zadanie było finansowane ze środków, Funduszu Dróg Samorządowych, powiatu raciborskiego oraz EKO-OKIEN S.A. z Kornic.