Dodatkowe środki na scalanie gruntów

Powiat Raciborski pozyskał dodatkowe środki (1 177 472,62 zł) na realizację zagospodarowania poscaleniowego na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice dla operacji typu „Scalanie gruntów” wykonywanych w ramach poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt operacji to 6 558 867,16, w tym 4 575 978,54 zł przeznaczone zostanie na prace związane z budową oraz przebudową dróg transportu rolnego oraz prace zmierzające do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych. Obecnie trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawców. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to marzec 2022.