Kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach powstanie nowe boisko, obiekty lekkoatletyczne i parkingi. Urząd miasta podpisał już z wykonawcą umowę na budowę kompleksu.

Inwestycja pochłonie ponad 1 mln 300 tys. zł. Projekt przewiduje m.in. powstanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią. Będzie także boisko do mini piłki nożnej z możliwością użytkowania jako kort do tenisa ziemnego, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz parking z chodnikiem i strefą odpoczynku.

Projekt obejmuje także rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, drenaż i odwodnienie nawierzchni poliuretanowych, wyposażenie obiektów sportowych, zagospodarowanie terenu po rozbiórce boiska o nawierzchni bitumicznej poprzez rozścielenie ziemi i obsiew oraz wykonanie nowego muru oporowego i ogrodzenia działki od strony ul. Cegielnianej. Prace zakończą się najpóźniej do września tego roku, tak, by z kompleksu boiska uczniowie mogli korzystać już od nowego roku szkolnego.