III Kuźniańskie Senioralia

W najbliższą sobotę (18.05) świętować będą studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kuźni Raciborskiej. Senioralia rozpoczną się przemarszem ulicami miasta do MOKSiR, gdzie żacy odśpiewają hymn UTW. Mówi dyrektor domu kultury Anna Kijek.

III Kuźniańskie Senioralia rozpoczną się o godzinie 16.00