Kolejowa w Gaszowicach prawie gotowa

Lada dzień powinny zakończyć się utrudnienia na ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ulicą Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Łukowie Śląskim.

Jak informuje rybnickie Starostwo Powiatowe, zakończyły się tam już prace związane z układaniem ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu, gotowe są już też pobocza i odwodnienie drogi.

Na początku lipca mają się tam zakończyć ostatnie prace wykończeniowe.