Jarosław Madowicz nowym dyrektorem WSS nr 3 w Rybniku

Doktor Jarosław Madowicz został nowym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 w Rybniku.

Jarosław Madowicz to ratownik medyczny i prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, na stanowisku dyrektora rybnickiej placówki zastąpi on Ewę Ficę, która szefowała lecznicy od grudnia 2020 roku.

Nowy dyrektor jest doktorem nauk o zdrowiu.Jego dysertacja była związana z analizą medycznych czynności ratunkowych u pacjentów urazowych, prowadzona pod opieką płk. rez.  prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Klukowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie oraz ppłk. rez. dr n. med. Mariana Macandera z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wcześniej ukończył studia zawodowe na kierunku Ratownictwo Medyczne, zdobywając tytuł licencjata w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach na Wydziale Zdrowia Publicznego, a następnie studia magisterskie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oprócz studiów ukończył również Podyplomowe Studium Prawa  Medycznego, Bioetyki  i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Wsparcie Menadżerskie dla Kadry Zarządzającej Podmiotami Leczniczymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Zarządzanie sytuacją kryzysową na Uniwersytecie Śląskim i Zioła w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, oraz studia MBA w ochronie zdrowia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, a następnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.