Kolejne środki na zakup radiowozu

Radni z Krzanowic podjęli decyzję o wsparciu finansowym komisariatu policji w Krzyżanowicach. Gmina po raz kolejny dołoży się do zakupu oznakowanego radiowozu dla tamtejszych funkcjonariuszy. Mówi Burmistrz Andrzej Strzedulla.

Z gminnego budżetu do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na zakup wozu dla posterunku w Krzyżanowicach przekazane zostanie 10 tysięcy złotych.