Kolejne kamienice w Raciborzu zostaną docieplone

Miasto Racibórz pozyskało prawie trzy i pół miliona złotych dofinansowania na kompleksową termomodernizację kolejnych kamienic. Dzięki pozyskanemu wsparciu pięć budynków wielomieszkaniowych przy ul. Czekoladowej, Fabrycznej , Skłodowskiej-Curie i Mysłowickiej przejdzie gruntowny remont wraz z modernizacją źródeł ciepła. Raciborski projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się na wysokiej trzeciej pozycji listy projektów zatwierdzonych w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres prac jest różny dla poszczególnych budynków. Projekt zakłada m. in.: modernizację instalacji wodnych i elektrycznych, termomodernizację stropów, ocieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania.
Przeprowadzone prace zwiększą efektywność energetyczną budynków co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję co2. Projekt ten to nie tylko element przeciwdziałania niskiej emisji, ale i polityki mieszkaniowej miasta, poprzez podnoszenie standardu mieszkań komunalnych.

Termomodernizacje to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na walkę z niską emisją. Miasto Racibórz znacznie wyprzedziło działania krajowe na tym polu, ponieważ już w 2016 roku pozyskaliśmy środki na termomodernizację 20 domów. Co roku przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych, czy to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko termomodernizujemy kolejne budynki, zmniejszając emisję Co2, zwiększając ich efektywność energetyczną, a także poprawiając warunki mieszkaniowe raciborzan.

W latach 2018-2019 dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w łącznej wysokości 5 mln 400 tys zł z RPO kompleksowej termomodernizacji poddanych zostało 14 kamienic. Pięć kolejnych otrzymało dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Co więcej w kwietniu tego roku miasto Racibórz złoży w ramach nowego naboru POIŚ wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kolejnych kilku budynków. Ponadto w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczone zostały środki na przygotowanie dokumentacji technicznej dla dwudziestu innych kamienic wymagających termomodernizacji, pozostających w zasobie mieszkaniowym miasta. Wykonanie dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie prac.