Dodatkowe zajęcia w raciborskich przedszkolach

12 przedszkoli, blisko 600 dzieci, 88 nauczycieli – to bezpośredni beneficjenci projektu pn. “Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz”, którego realizacja ruszy w marcu tego roku.
Na projekt miasto pozyskało 1 mln 500 tys zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Będzie on realizowany do czerwca 2021 roku.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach realizowanego projektu placówki doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne i multimedialne. Podniesiona zostanie jakość oferty placówek poprzez organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, ergoterapii – czyli aktywizowanie uczestników w codziennych sytuacjach życiowych, arteterapii, terapii ręki, bajkoterapii, czy zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele odbędą szkolenia m.in. z terapii metodą Tomatisa, z rozwoju psychoruchowego, wezmą udział w warsztatach.
Oferta zajęć, szkoleń i zakup pomocy dydaktycznych – dopasowane są ściśle do potrzeb każdej z 12 placówek objętych projektem.