Kanał Dunaj-Odra-Łaba szansą dla Krzyżanowic?

Budowa kanału Dunaj-Odra-Łaba może być wielką szansą dla gminy Krzyżanowice. Jeden z rozważanych wariantów budowy tego szlaku wodnego przebiega przez cała gminę – wójt Grzegorz Utracki uważa, że jeśli dojdzie do jego realizacji, gmina i mieszkańcy mogą tylko zyskać.

Wójt zapewnia, że rolnicy, którzy musieliby zrzec się swoich pól na rzecz planowanej inwestycji, będą mogli otrzymać w zamian pola należące obecnie do Skarbu Państwa.