Hol po remoncie. Na usta ciśnie się komentarz: wow!

moksir_kuznia_1

Zakończył się remont holu w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Wchodząc do budynku widoczny jest zupełnie inny standard. Nowoczesne, jasne oświetlenie, pulpity i stalowe poręcze umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. To kolejne zadanie w MOKSiRze, które udało się zrealizować przy udziale środków z ministerstwa kultury.

– Doświetliliśmy trochę ten hol – uwaga – nie żarówkami. Mieszkańcy Kuźni pamiętają, że na suficie wisiało – zdaje się – 220 lamp, teraz lamp jest mniej ale hol jest dużo jaśniejszy – powiedział nam dyrektor jednostki, Michał Fita.

To był pierwszy etap założonego działania. W tym roku jednostka będzie się ubiegać o wsparcie na zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego i mini scenę.


Remont MOKSiR w Kuźni Raciborskiej dla edukacji kulturalnej – etap 4 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.