Dziś (7.06) protest pielęgniarek i położnych

Dziś w całej Polsce protestować będą pielęgniarki – akcję organizuje Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, a polegać ma on na dwugodzinnym (11.00-13.00) ograniczeniu pracy i organizacji pikiet przed budynkami szpitalu.

W PONIEDZIAŁEK 7 CZERWCA 2021 R. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ:

  • strajki ostrzegawcze w szpitalach na terenie całej Polski – w pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych weźmie udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły ten etap sporu zbiorowego
  • akcje solidarnościowe i manifestacje pod szpitalami, w których nie można przeprowadzić procedury dwugodzinnego strajku ostrzegawczego
  • w gotowości do drugiej fali strajków ostrzegawczych jest kilkaset szpitali objętych zakresem działania OZZPiP, w których trwają procedury sporów zbiorowych. W bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia z przedłużaniem oraz opóźnianiem rokowań i podpisywaniem protokołów rozbieżności, co uniemożliwia przejście do etapu mediacji i przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego zgodnie z prawem.
  • manifestacje w centralnych miejscach miast:
  • każdy wojewoda otrzyma list otwarty podpisany przez Region Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, działających na terenie województwa

Pielęgniarki i położne domagają się zmian w procedowanej właśnie w Sejmie ustawie regulującej m.in. sposób wynagradzania niektórych grup zawodowych znajdujących zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Jutro (8.06) w Raciborzu gościć będzie minister zdrowia Adam Niedzielski, który pojawi się na PWSZ by osobiście wziąć udział w czepkowaniu studentów kierunków pielęgniarskich na uczelni.