Dwa mieszkania chronione dla podopiecznych z rodzin zastępczych w Krapkowicach

Dwa mieszkania chronione dla w sumie 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oddały dziś do użytku władze powiatu krapkowickiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i marszałkiem województwa opolskiego. Wszystko w ramach bardzo złożonego i wielopoziomowego projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Krapkowice są jednym z 17 partnerów tego dużego działania. Mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego:

Chcemy udzielać wsparcia przede wszystkim tym pełnoletnim wychowankom, którzy nie mają gdzie wrócić po opuszczeniu pieczy zastępczej –  mówi Beata Krzeszowska-Stroka, dyrektor PCPR w Krapkowicach:

Powiat krapkowicki wyremontował dwa mieszkania w ramach projektu “Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. Maciej Sonik, starosta krapkowicki:

Kompleksowy projekt umożliwia stabilny start w samodzielne życie nastolatkom z pieczy zastępczej oraz stwarza możliwości zatrudnienia dla asystentów rodziny, bo tych w województwie opolskim wciąż brakuje.