Do poniedziałku trwa zbiórka dla wychowanków mieszkania rodzinkowego w Raciborzu

Dziesiątka wychowanków w wieku od 13 do 18 lat mieszka obecnie w raciborskim mieszkaniu rodzinkowym, które podlega Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej. Jej dyrektorem jest Magdalena Strzelczyk. Kilka tygodni temu ogłosili w internecie zbiórkę, która ma pomóc w podniesieniu komfortu życia nastolatków z Solnej.

Podkreślają, że zależy im zarówno na podstawowych artykułach, niezbędnych w codziennym życiu, jak i na przedmiotach oraz akcesoriach, które pomagają w rozwijaniu pasji młodych ludzi. Mówi Marta Szewczyk-Pindyk, wychowawca:

Dotychczasowe efekty zbiórki są dla jej organizatorów satysfakcjonujące. Jak podkreśla Marta Szewczyk-Pindyk, podopieczni są wdzięczni za każdą okazaną pomoc:

Wychowankowie są wdzięczni za każdą okazaną pomoc, jak podkreślają, cenią wszystkie gesty wykonane w ich stronę. Doceniają również to, że mają szansę wspólnie mieszkać i tworzyć nieco większą rodzinę:


Zbiórka trwa do 15 maja. Dary dla wychowanków mieszkania rodzinkowego można zostawiać między innymi w Szkole Podstawowej nr 1 na Ostrogu oraz w SP 13 przy ulicy Staszica w Raciborzu, a także w szkole językowej HeleMele i Teb Edukacja. Można również przelewać pieniądze na konto, poprzez bezpośrednią wpłatę na konto domu ze wskazaniem celu czyli:

Zbiórka dla Mieszkania Rodzinkowego
Nr konta: 22 1020 2472 0000 6102 0336 2845 PKO BP
Stowarzyszenie Otwarte Serca Dzieciom Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul . Mickiewicza 7, 47-420 Kuźnia Raciborska.