Dwa kolejne zabytki na mapie Raciborza

Dwa kolejne budynki w Raciborzu trafiły na listę zabytków województwa śląskiego.

Mowa o zbudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Warszawskiej, zwanym popularnie okrąglakiem, oraz o wieży ciśnień przy ulicy 1 maja, wybudowanej w roku 1874.

Kościół pw. NSPJ został wybudowany  w latach 1934-35 w formie rotundy, według projektu architekta Otto Lindera ze Stuttgardu. Stanowi przykład wyjątkowej w swojej formie architektury modernistycznej. Ekspresja tej świątyni wyraża się w monumentalnej kopule zestawionej z prostą wieżą oraz w jednorodności detalu i użytych materiałów. Kościół jest integralny w swojej formie – otwory okienne i drzwiowe są zamknięte pełnym łukiem, zastosowano także okrągłe okna – okulusy. Modernizm był nurtem przełomowym w dziejach architektury. Wynalezienie konstrukcji żelbetowej dało twórcom dużo szersze możliwości kreacji. Zerwano z starymi kanonami sztuki na rzecz poszukiwania nowych form. Innym modernistycznym kościołem w Raciborzu jest kościół pw. Św. Józefa, również wpisany do rejestru zabytków.

Raciborski „okrąglak” ma swoja bliźniaczą wersję. Wybudowany w latach 1936-1937 kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu ma analogiczną formę do kościoła pw. NSPJ w Raciborzu i został zaprojektowany przez tego samego architekta.

Z kolei wieża ciśnień przy ul. 1 Maja została oddana do użytku 23.09.1874 r. i jest jednym z najstarszych tego typu obiektów na Śląsku. Jest wysoka na 25 metrów a zbiornik na wodę o pojemności 500m3 jest osadzony na wysokości 23 metrów. Decyzję o wpisie do rejestru zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzasadnia m in. tak: „ Wieża stanowi dzieło minionej epoki, jako część zespołu zakładu wodociągowego w Raciborzu, która jest niezwykle ważna dla regionu ze względu na swoją wartość architektoniczną a także historyczną. Świadczy bowiem o rozwoju przemysłu na terenie Raciborza oraz wskazuje na tę miejscowość jako pierwszą posiadającą na Górnym Śląsku wodociągi; dokumentuje rozwój myśli technicznej na przestrzeni XIX i XX w.” Obecnie wieża jest wyłączona z użytku. Pozostaje w dyspozycji Wodociągów Raciborskich. W latach 60.XX otrzymała nowe, żelbetowe stropy, pokrycie dachu wymieniono w latach 90. XX.

W sumie miasto może poszczycić się 35-cioma zabytkami wpisanymi do wojewódzkiego rejestru.