Duży projekt dobiega końca

 

Kończą się termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Kuźni Raciborskiej. Magistrat pozyskał na ten cel ponad 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mówi burmistrz Paweł Macha.

Termomodernizacji doczeka się również budynek ZGKiM. W tym przypadku zostanie ocieplony stropodach i ściany zewnętrzne Ponadto projekt zakłada, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. i montaż instalacji fotowoltaicznej.