Generalny remont budynków administracyjnych w Kuźni Raciborskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, tamtejszy Urząd Miejski oraz obiekt przy ul. Jagodowej przejdą generalny remont. Prace przy ZGKIM rozpoczną się już w kwietniu tego roku. -W pierwszej kolejności zostanie wyburzony budynek starej części, by móc przystąpić do prac elewacyjnych – tłumaczy burmistrz gminy Paweł Macha.

Na czas remontu pracownicy biurowi ZGKiM zostaną przeniesieni do budynku na ul. Jagodowej, pracownicy fizyczni na teren Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Klasztornej, a Punkt Obsługi Mieszkańca wraz z Punktem Kasowym wrócą na czas remontu do budynku Urzędu Miejskiego.

Remont magistratu zakończy się pod koniec 2022 roku. Ostatnim etapem będzie  remont pomieszczeń przy ul. Jagodowej, gdzie zostanie przeniesiona siedziba MOPS. Po zakończeniu remontów zostanie ogłoszony konkurs na mural, który powstanie na wolnej ścianie budynku ZGKiM po wyburzeniu starej części.