Debatowali nad projektem dworca w Raciborzu

W raciborskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrekcją oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach PKP S.A. w sprawie przebudowy raciborskiego dworca. PKP podpisało już umowę na dokumentację projektową. Zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych ma nastąpić do końca pierwszej połowy 2021 roku.

PKP przedstawiło miastu wstępny projekt dworca i generalne założenia projektu, które mówią o pozostawieniu części środkowej budynku i wyburzeniu bocznych skrzydeł. Inwestycja ma na celu stworzenie komfortowej przestrzeni obsługi podróżnych wraz z ulokowanymi w przestrzeni budynku funkcjami towarzyszącymi oraz zaaranżowanie powierzchni zewnętrznej wokół dworca, poprzez zabezpieczenie części obszaru pod funkcję ogólnodostępnego parkingu i wiat rowerowych.

Celem dzisiejszego i planowanych kolejnych spotkań z PKP jest uzgodnienie szczegółowych rozwiązań  jakie będą miały zastosowanie w modernizowanym budynku dworca.  Gmina ze swojej strony jeszcze w ubiegłym roku wyraziła wolę wynajmu części powierzchni docelowo zmodernizowanego budynku dworca, z przeznaczeniem na cele:
– publiczne: tj. lokalizację i przeniesienie jednostki Straży Miejskiej w Raciborzu, centrum monitoringu oraz lokalizację strefy coworkingu
– związane z obsługą dworca i ruchu pasażerskiego.

Zakończenie modernizacji dworca i udostępnienie budynku podróżnym po przebudowie planowane jest w 2023 r. Dokładny termin ponownego otwarcia dworca będzie uzależniony od przebiegu wcześniejszych etapów inwestycji.

Oprócz realizowanej przez PKP S.A. inwestycji polegającej na modernizacji dworca trwają prace projektowe nad przebudową stacji kolejowej. Dodatkowo wspólnie z powiatem raciborskim przygotowujemy się do kolejnego etapu przebudowy ul. Kościuszki i Kolejowej. – Staramy się te zadania ze sobą jak najlepiej powiązać i wykorzystać ich wspólny potencjał. Właściwe zaprojektowanie samego dworca jak i przestrzeni wokół, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kościuszki/Kolejowej, przebudowa wiaduktu, czy starania o przywrócenie funkcjonowania nieczynnej dziś dla ruchu pasażerskiego linii kolejowej do Racławic Śląskich przez Pietrowice Wielkie i Głubczyce pozwolą osiągnąć zamierzony efekt, jakim jest reaktywacja dworca jako prawdziwego i funkcjonalnego węzła transportowego w Raciborzu – podkreśla z-ca prezydenta Raciborza Michał Fita.