Czas na przyłączenie mieszkańców. Kanalizacja w Krzanowicach gotowa

Cały zaplanowany zakres kanalizacji w miejscowości Krzanowice został już wykonany – poinformował prezes krzanowickich wodociągów, Wojciech Błajda. Teraz ruch leży po stronie mieszkańców – ponieważ muszą się podłączyć:

Całe zadanie budowy kanalizacji zostało zrealizowane z dotacji unijnej wysokości 3,8 miliona zł.

– Ten efekt nie będzie osiągnięty bez działań mieszkańców, dlatego liczymy że się zmobilizują – dodaje prezes. Na stronie internetowej wodociągów oraz gminy została umieszczona szczegółowa informacja dotycząca zasad przyłączenia dla mieszkańców.