Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii zmienia nazwę


Radni sejmiku województwa opolskiego na pierwszej sesji podjęli uchwałę, zmieniającą nazwę Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Dodano do nazwy przymiotnik „Kliniczne”, bo szpital jest jednym z szesnastu ośrodków w kraju o najwyższym stopniu referencyjności w ginekologii i położnictwie. Mówi Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

Szpital współpracuje od lat z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu w kształceniu pielęgniarek i położnych, teraz rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Opolskim. Edward Puchała, dyrektor klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Radni zmienili również statut szpitala, wprowadzający do jego struktury organizacyjnej referencyjny ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności.