Automaty i roboty według studentów PWSZ w Raciborzu

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyła się prezentacja projektów inżynierskich kierunku Automatyka i robotyka.

Wśród prezentowanych prac znalazł się pomysł Wojciecha Nawrockiego.

Te projekty pokazują, że mimo ciągłego postępu technologicznego studenci nadal mają nad czym pracować – mówi rektor uczelni, dr Paweł Strózik.

Udowadnia to jeden z laureatów przeglądu, Krzysztof Świerczek, którego system umożliwiający panelom fotowoltaicznym podążanie za wiązką światła jest już niemal gotowy do produkcji.

W uczelnianym konkursie oceniono w sumie 20 prac.