ZUS: Wnioski o nowe 500 plus już czekają

Opolski ZUS jest gotowy na przyjmowanie wniosków o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od poniedziałku , zainteresowani tym specjalnym świadczeniem uzupełniającym mogą wypełniać formularz ZUS ESUN.

Bez względu na to, w jakiej formie i kiedy wpłyną o ten dodatek, ZUS będzie je rozpatrywać z początkiem października – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Szacuje się, że w województwie opolskim uprawnionych może być ponad 21 tys. osób.

Kryterium dochodowe nie jest jedynym warunkiem jaki trzeba będzie spełnić, żeby zostać beneficjentem tego programu. Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. O dodatek mogą się też starać emeryci, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Ta grupa, dostaje już co miesiąc
z ZUS dodatek pielęgnacyjny, jednak nie oznacza to automatycznego uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wiele osób będzie musiało być przebadanych przez lekarzy orzeczników ZUS, by ustalić czy są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Warto więc dołączyć do wniosku ZUS ESUN dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, na przykład kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku).