ZUS się sprężył – wielka akcja zakończona przed terminem

Na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę 18,5 mln listów z informacją o stanie konta ubezpieczonego. Ostatnie listy powinny dotrzeć do klientów ZUS – w tym do mieszkańców województwa opolskiego – do końca tygodnia. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu:

Ci ostatni nie muszą zaglądać do skrzynek pocztowych, bo informację o stanie swoich finansów w Zakładzie dostali w formie elektronicznej. Akcja wysyłki listów, zgodnie z planem, miała zakończyć się 31 sierpnia.

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, otrzymają w informacji o stanie konta ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy. Pamiętajmy przy tym, że te wyliczenia to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami co do dalszej kariery zawodowej.