ZUS sam pobierze dane o kwarantannie

Koniec z obowiązkiem dostarczania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o skierowaniu na kwarantannę – ZUS będzie teraz automatycznie pobierał z systemu wszystkie niezbędne dane – mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału Zakładu.

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy otrzymają szczegółowe informacje o udzielanych świadczeniach za pomocą ZUS-owskiej Platformy Usług Elektronicznych.