ZUS: Ruszyły pierwsze wypłaty zasiłku solidarnościowego

Wczoraj opolski ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe. Do 370 mieszkańców regionu trafiło z tego tytułu ponad 441 tys. zł. W całej Polsce wartość czwartkowych wypłat to ponad 20 mln zł dla 17 tysięcy uprawnionych. – Na dodatek solidarnościowy mogą liczyć pracujący na etacie, z którymi po 15 marca 2020 r., pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony po tym terminie została rozwiązana – mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

O nowe świadczenia można wnioskować do końca sierpnia, a jego nominalna wysokość to 1400 zł netto. ZUS będzie mógł wypłacić dodatek maksymalnie trzy razy jednemu wnioskodawcy.

Wniosek EDS, czyli o dodatek solidarnościowy można składać tylko w formie elektronicznej. ZUS ma 7 dni na wypłatę dodatku, pod warunkiem że wniosek będzie prawidłowo wypełniony. Ze świadczenia będą mogły korzystać zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Po przyznaniu przez ZUS dodatku solidarnościowego urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Co jednak w sytuacji gdy urząd pracy wypłaci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje dodatek solidarnościowy? Dodatek solidarnościowy będzie przekazany w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek
z urzędu pracy.