ZUS roześle 9 mln formularzy podatkowych

Na przełomie lutego i marca formularze podatkowe powinny dotrzeć już do wszystkich adresatów. Wysyłka rozpoczęła się 24 stycznia, a zakończy się w ostatnich dniach lutego.

– Formularz podatkowy trafi do wszystkich osób, które w 2016 choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród wysyłanych przez Zakład deklaracji PIT, znajdują się formularze: PIT – 40A, PIT – 11A, PIT – 11, PIT – 8C – mówi Aldona Węgrzynowicz, rzecznik Zakładu na teren województwa śląskiego

Ci ubezpieczeni, którzy nie otrzymają deklaracji do 3 marca lub mają co do zawartości wątpliwości, powinni skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.