ZUS podwyższa rentę socjalną

Od 1 września wzrasta kwota renty socjalnej do 1029,80 zł. Do tej pory było to 865,03 zł. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków, ZUS podwyższy wypłacane świadczenie z urzędu. – Akt prawny zrównuje wysokość renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. Mniej dostać mogą osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną.

Wcześniej renta socjalna wynosiła 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, u której lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Ważne jest to, że ta niezdolność musi powstać w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na www.zus.pl.