ZUS podnosi wysokość świadczenia wypadkowego

Od kwietnia ZUS podnosi kwotę jednorazowego odszkodowania wypadkowego.  Sama wysokość otrzymanej wypłaty uzależniona jest od stopnia niesprawności organizmu. – W województwie śląskim w 2021 roku wypłacono ponad 5,6 tys. odszkodowań na łączną kwotę 39 mln 914 tys. zł – informuje Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Jest to o 100 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Po otrzymaniu dokumentów lekarz orzecznik ZUS luk komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem. ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, a następnie przyznane odszkodowanie wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.