ZUS oddaje pieniądze

W województwie opolskim ponad 5 tysięcy byłych przedsiębiorców ma nadpłatę na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest 5 lat na wystąpienie o ich zwrot, bo później się przedawnią. – Każdy, kto już nie prowadzi działalności gospodarczej może sprawdzić czy kiedyś wpłacone pieniądze nie czekają na niego w ZUS – mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Osoby mające dodatnie saldo na koncie w ZUS mogą zmniejszyć swoje przyszłe płatności o kwotę widniejącą na koncie jako nadpłata. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zakończyć prowadzenie działalności muszą wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty jeszcze przed zakończeniem aktywności gospodarczej.