ZUS: Od marca większy limit przy dodatku 500+

Dobra wiadomość dla osób niesamodzielnych. Od marca ZUS zwiększy limit przy dodatku 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kwota wszystkich świadczeń, które będą uprawniały do tego świadczenia zwiększy się o 100 złotych. – Dotychczasowy limit wszystkich świadczeń, który uprawniał do odbioru świadczenia wynosił 1600 zł. – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego są uwzględniane świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych w kwocie brutto, przed dokonaniem wszelkich odliczeń czy potrąceń, np. z tytułu podatku dochodowego od osób, fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy też zmniejszenia świadczenia w związku z osiąganiem przychodu.