ZUS idzie na układ z przedsiębiorcami

ZUS wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy mają trudności z bieżącym regulowaniem należności składek. Można starać się o odroczenie płatności lub ulgę w spłacie należności. – Prawo przewiduje kilka wyjść z takiej sytuacji – mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną. Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE, pisemnie, bądź ustnie – do protokołu.