ZUS: do końca sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa

W poniedziałek upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. To jaki procent dofinansowania na zgłoszony projekt otrzyma przedsiębiorca zależy od liczby osób, za które odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. – Maksymalne kwoty dofinansowania również uzależnione są od wielkości firmy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Najwyższe kwotowe dofinansowanie mogą otrzymać firmy zatrudniające ponad 250 osób. W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł, które trafią do pracodawców.

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony w formie papierowej i elektronicznej, a jego rozpatrzenie jest dwuetapowe. Co ważne w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Firmy nie mogą znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.