„Zobacz/Znaj/Zachowaj”, czyli o zabytkach na Zamku Piastowskim

Liczący sobie grubo ponad 100 lat kamień graniczny trafił dziś oficjalnie na Zamek Piastowski w Raciborzu. Pamiątka dawnej granicy będzie eksponowana w placówce przez najbliższe kilkanaście miesięcy – mówi Maria Olejarnik,  miejski konserwator zabytków w Raciborzu.

Uroczyste przekazanie kamienia nastąpiło w trakcie drugiej już konferencji, której przyświeca hasło ‘Zobacz, znaj, zachowaj’. W jej trakcie rozmawiano również o kaplicy św. Tomasza Becketa na Zamku Piastowskim, która ubiega się o tytuł Pomnika Historii. Jeśli tak się stanie, kaplica zyska szansę na nowy rozdział w swojej bogatej historii – mówi Agnieszka Olczyk, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach.

Dzisiejszą konferencję zakończą popołudniowe prezentacje dotyczące postaci Andreasa Floriana Scodoniusa oraz pałacu w Rzuchowie.