Zniknie kolejny Czarny Punkt

Gmina Głogówek dofinansuje kolejną inwestycję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – dzięki temu powstanie bardzo potrzebny chodnik przy ul. Prudnickiej w Racławicach Śląskich. Radni gminy podczas ostatniej sesji rady miasta przychylili się do propozycji burmistrza Piotra Bujaka.

ZDW miał w swoim budżecie na tę inwestycję 750 tys. zł. Gmina Głogówek dołoży brakujące 201 tys. zł.

To kolejny temat, po budowie ścieżek rowerowych Głogówek – Głogowiec i Szonów – Tomice, a także po trwających pracach dokumentacyjnych nad budową obwodnicy Głogówka i ronda w Szonowie, który potwierdza naszą dobrą współpracę z ZDW – dodaje burmistrz Piotr Bujak.