Zmiany z zarządzie RAFAKO

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła decyzję o oddelegowaniu ze swego grona Przewodniczącej, Heleny Fic, do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RAFAKO. W związku z oddelegowaniem do Zarządu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Radzie przewodniczyć będzie Wiceprzewodnicząca, Małgorzata Wiśniewska.

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na Prezesa Zarządu.
– Chcemy powierzyć kierowanie Spółką najlepszemu kandydatowi, który będzie skutecznie realizował strategię wyznaczoną przez Jerzego Wiśniewskiego i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. Strategię, która zakłada budowę w oparciu o RAFAKO największego polskiego podmiotu działającego w sektorze energetycznym oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej – powiedziała Małgorzata Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, dodając, że Spółka poszukuje kandydata, który w pełni wykorzysta jej potencjał, ugruntowaną pozycję na rynku i synergie w ramach Grupy PBG.

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Helena Fic, od wielu lat współpracuje z Grupą PBG. Kiedy w 2018 roku Jerzy Wiśniewski objął stery w RAFAKO S.A., Helenę Fic wskazał na Przewodniczącą Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Helena Fic pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PBG S.A.
Oddelegowanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu stanowi potwierdzenie, że działamy w niezmieniony sposób, konsekwentnie realizując wyznaczone wcześniej cele i wyzwania, przed którymi stanęła Spółka – powiedziała Helena Fic, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. – RAFAKO musi mieć sprawny Zarząd i widzimy potrzebę wzmocnienia go osobą z dużym doświadczeniem, która będzie merytorycznym wsparciem przy realizacji kontraktów w formule EPC.