Zmiany w zarządzie RAFAKO

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę. Na nową kadencję powołano również dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego. Rada Nadzorcza zebrała się po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie ze statutem RAFAKO S.A, mandat Zarządu wygasa wraz z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za miniony rok. Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kadencję, na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę a na wiceprezesa Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego, który wchodził w skład Zarządu RAFAKO od maja 2020 roku i jest również Prezesem Zarządu spółki celowej E003B7 sp. z o.o., realizującej największy obecnie projekt RAFAKO, blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji dlatego w jej Zarządzie muszą znaleźć się osoby, które taki proces potrafią przeprowadzić, nie zakłócając zarazem bieżących realizacji i zapewniając efektywność prowadzonych projektów – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A, Piotr Zimmerman, z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, Zarządca PBG S.A, kontrolującej RAFAKO – Oczekujemy od Zarządu, że uzdrowi sytuację Spółki i będzie aktywnie poszukiwał strategicznego inwestora – dodał.

Zarządca już wcześniej informował o zamiarze sprzedania, będącego w posiadaniu PBG S.A., pakietu akcji RAFAKO.