Zmiany w zarządzie RAFAKO

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pawła Jarczewskiego powierzając pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowej wiceprezes Agnieszce Wasilewskiej – Semail. W skład zarządu na stanowisko wiceprezesa powołano Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego.

Rada oddelegowała również czasowo do zarządu ze swego składu, Michała Sikorskiego. Wraz z wiceprezesem Jackiem Drozdem, zarząd RAFAKO jest teraz czteroosobowy. Zmian dokonano, uznając, że trudny czas przez jaki przechodzi spółka, wymaga wzmocnienia i reorganizacji zarządu. Michał Sikorski był w radzie nadzorczej przedstawicielem akcjonariusza spółki – Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN zarządzanego przez PFR TFI oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Radosław Domagalski – Łabędzki od kwietnia pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki celowej E003B7 sp. z o.o., która realizuje największy obecnie projekt RAFAKO, czyli blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno. W krótkim czasie doprowadził do podpisania porozumienia z Tauronem po impasie w rozmowach, jaki nastąpił po awarii przy próbnym uruchomieniu kotła. Jego wejście w skład zarządu RAFAKO to jasny sygnał, jak duże znaczenie ma realizacja tej inwestycji dla spółki.

To jest niezmiernie ważny projekt dla RAFAKO, ale to także bardzo ważny projekt dla Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, wiceprezes RAFAKO i Prezes Zarządu E003B7 – Polska potrzebuje energii z tego bloku. Zastosowane tu technologie sprawią, że blok będzie produkował energię w sposób znacznie bardziej przyjazny środowisku, niż stare bloki węglowe, których część i niedługo trzeba będzie wyłączyć. Dlatego liczymy na szybkie dojście do końcowego porozumienia z Tauronem, bo naszym wspólnym interesem jest interes Polski. Rozumiemy również, że jak najszybsze zakończenie realizacji kontraktu jest ważne nie tylko dla nas i Grupy Tauron, ale także dla wszystkich interesariuszy i instytucji współpracujących z nami i Grupą Turon.

Strony pracują obecnie nad aneksem, który zgodnie z porozumieniem powinny podpisać do 4 maja. Wcześniej odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO, które podejmie uchwałę o kontynuowaniu działalności spółki. Jego zwołanie wynikało z przyczyn formalnych opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych, związanych z obniżeniem poziomu kapitałów własnych.

– W interesie wszystkich akcjonariuszy jest kontynuowanie działalności spółki – oświadczyła Agnieszka Wasielewska – Semail, p.o. Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. – Nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Przed nami dokończenie dużych kontraktów, a podjęcie innej uchwały niż o kontynuowaniu działalności wiązałoby się z opóźnieniami na kontraktach, co mogłoby mieć duże negatywne konsekwencje dla rynku mocy. Poza tym spółka ma duży potencjał, unikatowe kompetencje w energetyce i pokaźny backlog w wysokości ponad dwóch miliardów złotych (2,2 mld PLN) oraz ważną rolę do odegrania w transformacji polskiej energetyki.

RAFAKO dokonało niedawno ponownego przeszacowania kontraktów i wdraża plan gruntownej restrukturyzacji.

Sytuacja RAFAKO jest trudna, ale nie jest to sytuacja, z którą sobie nie poradzimy. Musimy doprowadzić do poprawy rentowności na kontraktach. To, oraz usprawnienie funkcjonowania organizacji, w tym Grupy Kapitałowej RAFAKO, jest dziś najważniejszym wyzwaniem i warunkiem uzdrowienia sytuacji – powiedziała Agnieszka Wasilewska – Semail, dodając, że zarząd prowadzi dialog z kluczowymi klientami, dostawcami i podwykonawcami.  Przypomniała też, że RAFAKO to znana marka na krajowym i światowym rynku budownictwa energetycznego i bezcenne zasoby kompetentnych pracowników z ogromnym doświadczeniem, z którymi firma z pewnością odbuduje swą pozycję na rynku.

RAFAKO działa na rynku budownictwa energetycznego od ponad 70 lat i pozostaje jedyną spółką z polskim kapitałem, która jest zdolna do realizacji największych inwestycji w energetyce. Firma, która zaczynała jako dostawca kotłów, jest dziś nowoczesną, inżynieryjną spółką działającą jako generalny wykonawca z własnymi, innowacyjnymi technologiami w dziedzinie ochrony środowiska oraz energetyki.