Zmiany w ruchu w Raciborzu. Powstaje rondo turbinowe

Od środy 15 kwietnia wprowadzona jest w Raciborzu nowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania DW 919 i DW 935. Wiąże się to z rozpoczęciem prac przy przebudowie skrzyżowania tych dróg, gdzie w miejsce skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstanie rondo turbinowe. Zmiana organizacji ruchu przewiduje objazd dla ruchu tranzytowego (mapa w załączeniu).

W ramach przebudowy wykonane zostaną takie roboty jak:

  • budowa skrzyżowania typu rondo turbinowe w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW935 z DW919,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od mostu nad Odrą,
  • przebudowa wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919), w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego,
  • budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • budowa lub przebudowa zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiat,
  • budowa lub przebudowa elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
  • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rozbiórka elementów dróg i ulic,
  • rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Zakończenie robót ma nastąpić w listopadzie br. Koszt przedsięwzięcia to prawie 11,6 mln zł.